Teenused - Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse korral viibib turvatöötaja kliendi objektil. Töötaja ülesandeks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ning operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonis. Turvatöötajal on pidev ühendus juhtimiskeskusega, kust vajadusel saadetakse objektile patrullekipaažid.

Mehitatud valve teenus jaguneb lähtudes objekti spetsiifikast omakorda erinevateks kategooriateks: näiteks tavaturvatöötaja teenus, administraatori teenus jne.

Copyright © CitySecurity OÜ. All rights reserved AlignSoft - koduleht.net